Przygotowanie do składania zeznań

Sytuacja występowania w sądzie jako strona bądź świadek jest niewątpliwie bardzo stresującym wydarzeniem. Często, z uwagi na lęk, jaki odczuwamy w związku ze sprawą, tracimy grunt pod nogami, możliwość jasnego, logicznego myślenia, zawodzi nas pamięć. To są objawy silnego stresu. Na szczęście do składania zeznań – jak do każdej trudnej sytuacji – można się przygotować. Pomaga w tym indywidualna konsultacja, podczas której omawiane są specyficzne mechanizmy i sposoby radzenia sobie w stresie.

Czasem pomaga krytyczna analiza opinii psychologiczno-pedagogicznych wydawanych przez Rodzinne Ośrodki Diagnostyczno-Konsultacyjne i innych biegłych sądowych w sprawach rodzinnych i karnych nieletnich.