…nikt nie jest samotną wyspą….

Terapia Rodzinna

Terapia rodzinna jest rozmową rodziny z terapeutą lub terapeutami, o ważnych dla niej sprawach. Z tej formy pomocy korzystają rodziny, w których pojawiają się różnego rodzaju kłopoty, nieporozumienia, konflikty. Często objawem, że rodzina ma jakiś kłopot są problemy w szkole wynikające z zachowania dziecka, używanie substancji psychoaktywnych, zaburzenia odżywiania, brak zaangażowania, zanik uczuć, ciepła, bliskości. Czy niezbędne jest zgłoszenie się z wszystkimi członkami rodziny , których także problemy dotyczą ? Terapia przynosi najlepsze efekty kiedy objęci są nią wszyscy członkowie rodziny, ale nie jest to warunek konieczny do rozpoczęcia terapii.